Op deze pagina staan mijn algemene voorwaarden. Hieronder kun je lezen waar ze op neer komen. De volledige versie is hier te downloaden.

Algemene Voorwaarden (17 augustus 2022).pdf

Mijn algemene voorwaarden komen hier op neer:

  • Mijn algemene voorwaarden zijn geldig voor elke opdracht die ik voor je uitvoer; ook als ik daar anderen voor inhuur. In sommige gevallen kunnen we afwijken van deze voorwaarden, maar dit bespreken we dan samen en zal ik op de offerte zetten.
  • Ik bevestig altijd alle afspraken via mail of WhatsApp. Op die manier is voor ons beide terug te lezen wat we hebben afgesproken. Mondelinge afspraken zijn pas geldig als wij die allebei per mail of via WhatsApp bevestigd hebben.
  • Ik werk over het algemeen samen met bedrijven. Heb je geen bedrijf, dan ben je consument en heb je het recht om onze afspraken binnen 14 dagen nadat we ze gemaakt hebben te verbreken. In dat geval verrekenen we eventuele kosten die ik al gemaakt heb en verbreken we onze deal.
  • Communicatie is de sleutel tot succes! Als er iets mis gaat of we kunnen een afspraak niet nakomen, dan melden wij dat allebei zo snel mogelijk bij de ander.
  • Als ik informatie van je krijg die ik nodig heb om mijn werk voor jou te doen, dan ga ik er vanuit dat die informatie klopt. Ik zal de informatie nooit fact checken. Als er een foutje in de informatie geslopen is die mij meer dan een beetje meer werk en tijd kost, dan reken ik hier een hogere prijs voor. Ik zal dat altijd eerst aangeven en met je overleggen.
  • Ik werk zo veel mogelijk volgens de afspraken die wij gemaakt hebben. Toch kan het gebeuren dat ik bepaalde projecten naar eigen inzicht en creativiteit doe. Het kan gebeuren dat je daar niet tevreden mee bent. Daarom krijg je bij al mijn audioproducties kosteloos één correctie. Dit dien je dan wel binnen 7 dagen na het ontvangen van de eerste versie te laten weten.
  • Alle prijzen zijn altijd exclusief btw, behalve als ik dit anders aangeef. Als ik reiskosten maak, dan worden deze pas op de factuur vermeld volgens het tarief van treinreizen in de tweede klasse op vol tarief.
  • De standaard betaaltermijn is 14 dagen. In bijzondere gevallen kan hier van afgeweken worden.
  • Bij projecten die langer duren stuur ik rond de eerste van de maand een factuur voor de diensten van de maand daarvoor.
  • Als een project of productie klaar is, blijft de productie altijd mijn eigendom. Je mag de productie alleen gebruiken en verspreiden volgens de afspraken die wij gemaakt hebben. In sommige gevallen is het mogelijk het eigendomsrecht over te nemen, maar dit bekijk en bespreek ik per geval. Dit klinkt misschien een beetje gek, maar ik kan immers niet de eigendomsrechten van mijn stem verkopen toch? 😉

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met me op.