Op deze pagina kun je mijn algemene voorwaarden downloaden. Algemene voorwaarden zijn voor mij een stok achter de deur; ik hoop ze nooit nodig te hebben, maar het is fijn dat ze er zijn. Mijn voornemen is altijd om samen een oplossing te vinden voor onverwachte of ongeplande problemen en uitdagingen.

Mijn algemene voorwaarden komen hierop neer:

  • Toepasbaarheid: Mijn algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht die ik voor je uitvoer, ook als ik anderen inhuur. In sommige gevallen kunnen we afwijken van deze voorwaarden, maar dit bespreken we dan samen en zet ik op de offerte.
  • Overeenkomst: We bevestigen altijd alle afspraken via mail of WhatsApp. Op die manier kunnen we beiden teruglezen wat we hebben afgesproken. Akkoord op offertes kan alleen door deze online of schriftelijk te ondertekenen.
  • Consumentenrecht: Ik werk over het algemeen samen met bedrijven. Heb je geen bedrijf, dan ben je consument en heb je het recht om onze afspraken binnen 14 dagen na het maken te annuleren. Wanneer ik op jouw verzoek al met de werkzaamheden ben gestart, verrekenen we de kosten die ik al heb gemaakt en beëindigen we onze deal.
  • Afspraken: Communicatie is de sleutel tot succes! Als er iets misgaat of we een afspraak niet kunnen nakomen, melden we dat zo snel mogelijk aan elkaar.
  • Feedback: Ik werk vanuit mijn eigen inzicht en creativiteit, waarbij ik zoveel mogelijk rekening houd met onze afspraken. Het kan gebeuren dat je niet tevreden bent. Feedback voer ik binnen redelijke grenzen kosteloos uit.
  • Prijzen: Al mijn prijzen zijn exclusief 21% btw. Reis-, verzend- of verblijfskosten neem ik niet mee in de offerte. Reiskosten bereken ik volgens de reisplanner van NS (vol tarief, 1e klasse) plus een kleine vergoeding voor de reistijd.
  • Betaling: Ik factureer maandelijks en mijn standaard betaaltermijn is 14 dagen; in overleg maximaal 30 dagen.
  • Gebruiksrecht: Zodra je alle facturen hebt betaald, krijg je het recht om de audioproductie te gebruiken en te publiceren zoals we dat hebben afgesproken. Ik zou het waarderen als je mij als maker vermeldt. Wil je de audioproductie op andere plekken gebruiken dan afgesproken? Laat het me dan weten. In de meeste gevallen is dit geen probleem, maar voor sommige producties is een extra licentie nodig.
  • Auteursrecht: Het auteursrecht, of in het geval van een gezamenlijke productie een deel van het auteursrecht, blijft altijd bij mij. Ik kan onmogelijk mijn stem verkopen, toch? 😉

Download volledige algemene voorwaarden

Hieronder kun je de huidige en vorige versie van mijn algemene voorwaarden downloaden.

Algemene voorwaarden 07-06-2024 (Huidige versie)
Algemene voorwaarden 17-08-2022 (Verouderd)